Τελευταία ανανέωση:
Σεπτέμβριος 2015

 

 

  ACEPT-AIR

Development of A Cost Efficient Policy Tool for reduction of Particulate Matter in AIR

 

 
Τελικά Αποτελέσματα
 
  
  Εκπομπές Χωρική Κατανομή Εκπομπών Εργαλείο Άσκησης Πολιτικής ACEPT-AIR  
  Επίπεδα Ρύπανσης PM10 Χημική Σύσταση PM10 Σχέδιο Δράσης  

 


 

Το έργο ACEPT-AIR είναι ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής το οποίο επιλέχθηκε το Σεπτέμβριο του 2009. Το έργο ACEPT-AIR χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Environment.

 

 

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το οικονομικό εργαλείο της Ε.Ε για την υλοποίηση έργων σχετικών με την διατήρηση του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα, σε κράτη μέλη της Ε.Ε. αλλά και σε κράτη εκτός Ε.Ε..

Διάρκεια του έργου: 01/09/2010 με 31/08/2014.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.750.040 Ευρώ
Αιτούμενη συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης: 836.449 Ευρώ
Συμμετοχή εταίρων του έργου: 913.591 Ευρώ

 


 

LIFE 09 ENV/GR/000289

ACEPT-AIR

Programme Life+Environment Policy and Governance

 

Επικοινωνία   Μέλη της σύμπραξης

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας
Νεαπόλεως 27,
Αγία Παρασκευή,ΤΚ:15310,
Τ.Θ. 60228, Αθήνα

Τηλ: +30 210 6503008
Φαξ +30 210 6503050

email: elefther@ipta.demokritos.gr


Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

AXON Περιβαλλοντική Ε.Π.Ε.

Πολυτεχνείο Κρήτης

 

 

 

© 2010 ACEPT-AIR - LIFE09/ENV/GR/000289

Επισκέψεις Ιανουάριος 2011 μέχρι Ιούνιος 2011

Επισκέψεις - Στατιστικά (τελευταίο έτος)

Για πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας ACEPT-AIR για προηγούμενες περιόδους μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.aceptair.prd.uth.gr/stats/usage_201207.html
  όπου τα 6 τελευταία ψηφία αφορούν στη χρονιά (4ψηφία) και στο μήνα (2 
ψηφία) ενδιαφέροντος, π.χ. 201207, που αντιστοιχούν στο Ιούλιο του 2012